Bowls Norge – Carpet Bowls – en folkehelsesport for alle

 

Foto: Gunnar A. Hjorthaug

 

Carpet Bowls – teppe bowls begynte i Østfold i 2013 som en folkehelseaktivitet knyttet til et prosjekt Flere Freske Folk. I 2014 fikk aktiviteten tilskudd fra Helsedirektoratet etter en søknad fra Bowls Norge i samarbeid med Halden kommune. Det ble da dannet et prosjekt, Friske Seniorer, med styrerepresentanter fra Frivilligsentralene, kommunene, spillermiljøet og Østfold fylkeskommune. Styreleder for Bowls Norge, Frank Sørquist, ble prosjektleder og instruktør for nyetablerte grupper. I løpet av året var det møteplasser for carpet bowls i fleste av fylkes kommuner.
Friske Seniorer har siden arrangert  Østfoldmesterskap, høstcup og vennskapskamper med svenske grupper. Egen facebookside for Friske Seniorer ble også etablert for å informere om aktivitetene. Vinner av høstcup, har fått reise på landskampturnering og studiebesøk i England som premie. Friske senoirers aktivitet har gradvis blitt overført til bowlsorganisasjonen,  Norges Carpet Bowls Forbund.

Friske seniorer i Østfold på Facebook

Styret for Bowls Norge/Norges Carpet Bowls Forbund:

Styreleder: Gun Kleve (Halden)
Mobil: +47 932 43 233
E-mail: Gun.Kleve@halden.kommune.no

Nestleder: Bjørn Tangen (Aremark)
tlf 413 03 231
E-mail:bjo-tang@online.no

Sekretær:  Jan Thyrhaug (Østfold fylkeskommune/Fredrikstad)
E-mail :janthy@ostfoldfk.no
Tlf 90152402

Kasserer: Viggo Esbensen
Mobil: +47
E-mail:

Styremedlemmer:
Frank Sørqvist (Halden)
Mobil: +47 915 64 776
E-mail:frankso@halden.net

Ragne Hansen Størseth (Halden)
Mobil:
E-mail:

 

Varamedlem: Finn Eng (1.vara) Halden
Varamedlem: Elisabeth Gustavson (2.vara) Hobøl

Revisorer:
Marit Pedersen
Leif Hamberg

Valgkomite:
Ingebjørg Samuelsen (leder)
May Holthe

Internasjonal kontakt:
Knut-Johan Rognlien (Moss)
Mobil: +47 954 53 497
E-mail: knurog@ostfoldfk.no