Spydeberg Carpet Bowls Klubb

Bowls

Sted
Fjellheim kulturhus:
Tirsdag 10.00-13.00

Klubbstyre
Leder:        Erik Melleby tlf 900 86 891        
Nestleder: Jan Karlstad
Sekretær:  Leif Hamborg
Kasserer:   Rolf Stubberudlien