Skiptvet Carpet Bowls Klubb

Bowls

Sted

Klubbstyre
Leder: Kirsten Myhrer
Sekretær: Anne – Lise Holm
Kasserer: Berit Kvisler tlf 920 26 263