Styret

Styret for Bowls Norge/Norges Carpet Bowls Forbund:

Styreleder: Leif Hamberg (Spydeberg)
tlf+47 905 72 189
E-mail:  leifhamberg@hotmail.com

Nestleder: Arne-Martin Martinsen (Gamle Fredrikstad)
tlf +47 952 75 693
E-mail: bowls.arne@hotmail.com

Kasserer: Elisabeth Gustavson (Hobøl)
E-mail: e-gust@online.no
tlf 924 19 161

Sekretær:  Gunnar Hjorthaug (Spydeberg)
E-mail: gunnar.hjorthaug@icloud.com
tlf 900 87 073

Styremedlemmer:

Trond Bekke (Fredrikstad Vest)
E-mail: ragbekke@online.no
tlf 924 15 082

Odd Taiet (Aremark)
tlf 97542479
E-mail: odd.taiet@outlook.com

Varamedlem:
Odd Fleicher (Rygge)

tlf 979 83 200

E-mail: odd.fleischer@hotmail.com

Susann Henriksen (Våler)
tlf: 977 88 225
E-mail: susann.svinndal@hotmail.com

Revisorer:

Asbjørg Stene, Fredrikstad Øst
Aud Larsen Berge, Eidsberg,

Valgkomite:
Rolf Stordahl, Fredrikstad Øst,
Bjørn Tangen, Aremark
Trond Bekke, styrets representant

Internasjonal kontakter/styrerepresentanter i Carpet Bowls Europe:
Leif Hamberg (Spydeberg)
tlf+490572189
E-mail: leifhamberg@hotmail.com

Gunnar Hjorthaug (Spydeberg)
tlf+4790087073
E-mail:gunnar.hjorthaug@icloud.com