Om styret

Styret for Bowls Norge/Norges Carpet Bowls Forbund:

Styreleder: Leif Hamberg (Spydeberg)
tlf+47 905 72 189
E-mail:  leifhamberg@hotmail.com

Nestleder: Bjørn Tangen (Aremark)
tlf 413 03 231
E-mail: bjo-tang@online.no

Kasserer: Elisabeth Gustavson (Hobøl)
E-mail: e-gust@online.no
tlf 924 19 161

Sekretær:  Gunnar Hjorthaug (Spydeberg)
E-mail: gunnar.hjorthaug@icloud.com
tlf 900 87 073

Styremedlemmer:

Anne Grethe Filtvedt (Eidsberg)
E-mail: afiltve@online.no
tlf 909 18 829

Ragne Hansen Størseth (Halden)
tlf 926 06 688
E-mail: ragnesto@gmail.com

Varamedlem:
Trond Bekke (Fredrikstad Vest)
Susan Henriksen (Våler)

Revisorer:
Rolf Karlsen (Halden)
Aud Larsen Berge, Eidsberg,

Valgkomite:
Rolf Stordahl, Fredrikstad Øst,
Roger Torper, Rakkestad,

Internasjonal kontakter/styrerepresentanter i Carpet Bowls Europe:
Leif Hamberg (Spydeberg)
tlf+490572189
E-mail: leifhamberg@hotmail.com

Gunnar Hjorthaug (Spydeberg)
tlf+4790087073
E-mail:gunnar.hjorthaug@icloud.com