Hobøl Carpet Bowls Klubb

Bowls

Sted
Tomter Idrettshus
Mandag 13.30 – 15.30

Klubbstyre

Leder: Ottar Ness.     tlf: 908 24 163
Sekretær/Kasserer:
Elisabeth Gustavson.tlf: 924 19 161