Carpet Bowls Europe

From left side: Paul Daniels, Mike Walker, Leif Hamberg and Gunnar Hjorthaug

The Board

An international board has been formed for the countries that have their own national federation for Carpet Bowls. The board is in charge of England Mike Walker (leader) and Paul Daniels and for Norway are Leif Hamberg and Gunnar Hjorthaug. The Board has taken initiatives for federations in several countries to join the European cooperation for Carpet Bowls.

2018 14.5 Minutes Board CBE

Det er dannet et internasjonalt styre for de land som har egne nasjonale forbund for Carpet Bowls. I styret sitter for England Mike Walker (leder) og Paul Daniels og for Norge sitter Leif Hamberg og Gunnar Hjorthaug. Styret har tatt initiativ overfor forbund i flere land for å slutte seg til det europeiske samarbeidet for Carpet Bowls.

Statutes

2018-Carpet-bowls-europe-statutes

Rules.

English Carpet Bowls Association