Askim Carpet Bowls klubb

Sted
Askimtorget 2 etg: Tirsdag og torsdag 10.30-12.30

Klubbstyre
Leder:                   Tomm Fjærvoll:            tommfj@gmail.com
Styremedlem:     Inger Marie Tønnes:   itronn@online.no
Styremedlem:     Vidar Brochs:               radiv1938@outlook.com

 

Styreremedlem i Norges Carpet Bowls Forbund:
Per Melby: iren-me@online.no – Askim bowlsklubb.Tlf:47901795
( han sitter ikke i styret i Askim)