Arrangementsutvalg

Forbundstyret har et arrangementsutvalg for å bistå ved tilrettelegging av arrangementer.

På oppdrag fra styret utarbeider utvalget rutiner, forberedelser og tilrettelegging av stevner.

Etter avholdt stevne sendes styret en evaluerings/erfaringsrapport.

Medlemmer av arrangementutvalget:

1)Arne-Martin Martinsen, Gamle Fredrikstad Carpet Bowls

2)Aud Larsen Berge, Eidsberg Carpet Bowls

3)Ola Ringstrøm Carpet Bowls, Eidsberg Carpet Bowls

Styreleder varsles om utvalgsmøtene og tiltrer utvalget når leder ønsker det.