Aremark Carpet Bowls Klubb

Bowls

Sted

Aremarkhallen.  Mandager 14-16.00.

Klubbstyre
Leder/Sekretær:
Nina Krafft Skolleborg  tlf 908 78 218
Kasserer:Bjørn Tangen tlf 413 03 231