Carpet Bowls er en folkehelsesport kombinert med fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Carpet Bowls er et presisjonsspill med kuler på et teppe.

Norges Carpet Bowls Forbund er et forbund for klubber i Norge som spiller Carpet Bowls. Carpet Bowls – teppe bowls begynte i Østfold i 2013 som en folkehelseaktivitet knyttet til et prosjekt Flere Freske Folk.

I 2014 fikk Bowls Norge i samarbeid med Halden kommune prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Østfold Fylkeskommune til å utbrede folkehelsesporten Carpet Bowls i et oppfølgingsprosjekt: Friske Seniorer. Det ble da dannet et interkommunalt styre.

I 2016 ble Norges Carpet Bowls Forbund stiftet. Her ble fungerte styret for Bowls Norge i en interimsperiode suplert med representanter fra spillermiljøene. Prosjektet ble etterhvert tonet ned og i dag er det Norges Carpet Bowls Forbund som leder aktiviteten.

I dag er det 20 klubber tilsluttet forbundet og flere andre steder er det nå begynt å danne gode treningsmiljøer.

Hver ukedag er det muligheter for å delta i folkehelsesporten  Carpet Bowls som har klubbtreff i kommunene. Dette er en sport og en sosial møteplass for alle aldersgrupper. Bowls cafèene er møtesteder hvor det sosiale over kaffekoppen er like viktig som selve spillet. Spillet innbyr til «tøy og bøy» etter evne og passer for alle i alle aldre. Velkommen innom!

Norske Carpet Bowls klubber har deltatt på turneringer i England, Danmark og Sverige. Utenlandske lag har deltatt på norske turneringer.

Ved at klubber er registrert i NCBF gis det mulighet for deltakelse på mange arrangementer. 

Informasjonsfilm om Carpet Bowls: www.bowlsnorge.no