Forbundets historie

Carpet Bowls – teppe bowls begynte i Østfold i 2013 som en folkehelseaktivitet knyttet til et prosjekt Flere Freske Folk. I 2014 fikk aktiviteten tilskudd fra Helsedirektoratet etter en søknad fra Bowls Norge i samarbeid med Halden kommune. Det ble da dannet et prosjekt, Friske Seniorer, med styrerepresentanter fra Frivilligsentralene, kommunene, spillermiljøet og Østfold fylkeskommune. Styreleder for Bowls Norge, Frank Sørquist, ble prosjektleder og instruktør for nyetablerte grupper. I løpet av året var det møteplasser for carpet bowls i fleste av fylkes kommuner.
Friske Seniorer har siden arrangert  Østfoldmesterskap, høstcup og vennskapskamper med svenske grupper. Egen facebookside for Friske Seniorer ble også etablert for å informere om aktivitetene. Vinner av høstcup, har fått reise på landskampturnering og studiebesøk i England som premie. Friske senoirers aktivitet har gradvis blitt overført til bowlsorganisasjonen,  Norges Carpet Bowls Forbund.

Friske seniorer i Østfold på Facebook