Norges Carpet Bowls Forbund er et forbund for klubber i Norge som spiller Carpet Bowls. Carpet Bowls – teppe bowls begynte i Østfold i 2013 som en folkehelseaktivitet knyttet til et prosjekt Flere Freske Folk. I 2014 fikk aktiviteten tilskudd fra Helsedirektoratet etter en søknad fra Bowls Norge i samarbeid med Halden kommune. I dag er det 11 klubber tilsluttet forbundet og flere andre steder er det nå begynt å danne gode treningsmiljøer.

Hver ukedag er det muligheter for å delta i folkehelsesporten  Carpet Bowls som har klubbtreff i de fleste Østfoldkommunene. Dette er en sport og en sosial møteplass for alle aldersgrupper. Bowls cafèene er møtesteder hvor det sosiale over kaffekoppen er like viktig som selve spillet. Spillet innbyr til «tøy og bøy» etter evne og passer for alle i alle aldre. Velkommen innom!